15 August 2018
Velkommen til Lægehuset Vandel

Hvor kan jeg klage over min behandling?

Ja! Hvis det drejer sig om den professionelle, faglige behandling sendes klagen til:
Patientklagenævnet,
Frederiksborggade 15,
1360 København K.

Hvis det drejer sig om service eller praktiske forhold, henvender man sig på sygesikringskontoret i din hjemkommune.

Vi håber imidlertid, at du i første omgang taler med os.